Фотография

Фотографията беше първата ми любов. И си остана мое хоби...